Transtrends

Inmiddels kent (bijna) iedereen wel een trans persoon – persoonlijk dan wel van tv –, is de behandeling van transgenders in de basisverzekering opgenomen en zijn er speciale genderpoli’s. Is er een maatschappelijke verschuiving gaande, waardoor steeds meer mensen zich als trans identificeren? En in hoeverre is de toename een teken van emancipatie? Een zoektocht naar verklaringen in dit artikel in de Groene Amsterdammer.