Feministische mannen: speak out!

In dit artikel komen 12 Nederlandse mannen aan het woord over het moment waarop ze feminist werden. Zoals Julius: Een groot deel van mijn leven heb ik doorgebracht als vrouw. Toen ik uit de kast kwam als trans man, stond ik aan de andere kant van het patriarchaat. Ik ervoer ineens privileges die ik daarvoor nooit had gehad; in gesprekken word ik minder vaak onderbroken, en op straat heb ik niet meer te maken met ongewenst intimiderend gedrag van mannen. Ineens werd mij duidelijk welke privileges ik heb als witte hoogopgeleide man. Tijdens mijn transitie begonnen mannen tegen mij op een oneerbiedige manier over vrouwen praten. Zo van: nu ben je een van ons, en mag je met ons vrouwonvriendelijk zijn. Ik identificeer me nu als man, maar ik ga nooit aan die sociale verwachting van mannen meedoen. Deze ervaring zorgde er juist voor dat ik de urgentie voelde om me uit te spreken als intersectioneel feminist en activist. Lees het hele artikel.