Lekker in je lijf! nu ook een grote letter versie

In ontwikkeling: Lekker in je lijf! de grote letter versie. Vanaf april verkrijgbaar via Edusex en bol.com.

Kinderen zijn nieuwsgierig naar hun lichaam, en ja, óók naar hun geslachtsdelen en hoe die werken. Dit boek gaat over meiden en bevat eerlijke en duidelijke informatie over hun geslachtsdelen. Dat is nodig omdat deze niet zo zichtbaar en herkenbaar zijn als de geslachtsdelen van jongens.

Voor kinderen met een visuele beperking is de toegang tot deze informatie niet vanzelfsprekend. Daarom deze grote letter versie met contrastrijke illustraties. Het boek is ontwikkeld samen met (ervarings)deskundigen van Koninklijke Visio en Bartiméus. Het boek geeft, samen met de grappige en informatieve tekeningen, kinderen de boodschap dat praten over je lichaam en seks oké is. Bovendien dragen kennis en een positief lichaamsbeeld bij aan lekker in je lijf zitten.

De boekpresentatie is op woensdag 2 juni, op de Visio School in Amsterdam en de Bartiméus School in Zeist.

Dit boek is ontwikkeld dankzij subsidies van Stichting Novum, Bartiméus Fonds, Rotterdamse Stichting Blindenbelangen en de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden.

Lekker in je lijf! Luisterboek

In 2021 gepubliceerd: het Lekker in je lijf! Luisterboek

Want elk kind heeft het recht op goede voorlichting over het lichaam en seksualiteit, inclusief kinderen met een leesbeperking.

Dedicon heeft de vertaling gedaan van de hardcopyversie naar de audioversie. Het is prachtig ingesproken door een voorleesvrijwilliger. Nu gratis te beluisteren in de Passend Lezen Bibliotheek.

Een wetenschappelijke publicatie!

In het tijdschrift Physical Education & Sport Pedagogy is zojuist een artikel verschenen over seksuele integriteit in sport en lichamelijke opvoeding, waar ik de eerste auteur van ben. Geschreven samen met Nicolette Schipper-Van Veldhoven, Marianne Cense, Tina Bellemans en Kristine De Martelaer.

Het artikel geeft handvatten hoe trainers, coaches en LO-docenten invulling kunnen geven aan een positief sportklimaat, in de praktijk. Niet door weg te kijken uit angst fouten te maken, maar actief werken aan bewustzijn, dialoog en handelen over aanraken, seksuele en gendernormen en seksueel gedrag. Het is een mooie stap voorwaarts naar een veiliger sportklimaat in de sport en lichamelijke opvoeding.

Lekker in je lijf!

Het boek Lekker in je lijf! is een eerlijk en positief voorlichtingsboek over de vulva, voor kinderen. Ik schreef dit boek zodat opvoeders met kinderen in gesprek kunnen gaan over het lichaam van meiden, en in het bijzonder over de vulva. En daarnaast over autonomie, wensen en grenzen. Niemand minder dan Ellen Laan schreef het voorwoord. De recensie in het NRC luidt: “(…) Haar boek gaat óver het lichaam van meiden, maar is ook geschikt voor jongens om te lezen. De tekst is toegankelijk, vrolijk qua taal, serieus qua inhoud. Lezers leren de juiste woorden voor vulva en vagina, in plaats van poes, poentje, voorbips en vlinder. Er staan ook veel vragen in, om het met vriendinnen of ouders over te hebben.”

Kortom, dit boek moet je lezen! Bestellen kan via bol.com en edusex.nl

Het boek werd geïllustreerd door Esther van den Berg van Puikeprent en vormgegeven door Roderique Arisiaman.

Seksuele integriteit in sport- en beweegcontexten

Van der Steeg, E., Schipper-van Veldhoven, N., Cense, M., Bellemans, T. & De Martelaer, K. (2019). Seksuele integriteit in sport- en beweegcontexten. Lichamelijke Opvoeding Magazine, 8.

Met o.a. foto’s van Sabine Joosten en Stichting School & Veiligheid.

Dit artikel is een weergave van de Delphi-studie over seksuele integriteit als taak van jeugdtrainers, LO-docenten en jongeren in sport- en beweegcontexten. Lees het uitgebreide artikel hier.

Integer omgaan met seksualiteit, lichamelijkheid en privacy

Van der Steeg, E., Schipper-van Veldhoven, N., Cense, M., Bellemans, T. & De Martelaer, K. (2019). Integer omgaan met seksualiteit, lichamelijkheid en privacy in de sport. Sportgericht 4(73): 7-11.

Dit artikel is een weergave van de Delphi-studie om het concept seksuele integriteit theoretische en praktische betekenis te geven ten behoeve van het sportplezier en de veiligheid van jeugdtrainers, LO-docenten en jongeren in sport- en beweegcontexten. Lees het hele artikel hier.

Maatregelen ter preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag

In het vakblad Sport, Bestuur & Management – editie juni 2018- staat een artikel voor sportbestuurders over welke maatregelen een bestuur kan nemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Ik las mee en gaf feedback op een eerste conceptversie. Ik ben blij dat de definitie van Frans en Franck (2010) is overgenomen. Deze definitie gaat uit van gewenst en acceptabel seksueel gedrag en geeft daar een zestal criteria voor. Lees het hele artikel hier

Sport heeft taal nodig voor bespreekbaar maken seksueel gedrag

Willie Westerhof en ik werkten mee aan dit artikel, geschreven door Sandra van Maanen, voor het Magazine van de Vereniging Sport & Gemeenten, nummer 1, 2018. Lees het hele artikel hier.

Práát over seks

Voor het artikel “Práát over seks” in het Onderwijsblad (januari 2018) werd ik geïnterviewd. Het interview ging over de publicatie “Seks op School” waar ik aan meewerkte in opdracht van Stichting School & Veiligheid. Onderwijsblad – januari 2018 – praat over seks

Seks op school

Stichting School & Veiligheid vroeg mij een nieuwe visie op seksualiteit te schrijven. Het perspectief dat nadruk legde op risico’s en preventie maakte plaats voor het primair ondersteunen van de gezonde seksuele en relationele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Lees Seks op School hier.

Seksualiteit in de Gymles (deel 2)

Van der Steeg, E. (2017). Seksualiteit in de gymles (2). Lichamelijke Opvoeding Magazine, 1(105), 39-41.

Dit betreft het tweede artikel over omgaan met seksualiteit in de gymles. Het eerste ging over seksueel gedrag van leerlingen onderling: over hoe te signaleren en te reageren (Van der Steeg, 2016). Dit tweede artikel gaat over het erkennen, herkennen en respecteren van de seksuele grenzen van de leerling en die van jezelf. Lees het hele artikel.

Seksuele integriteit in de sport

Van der Steeg, E. & Platzer, F. (2016). Seksuele integriteit in de sport. Sportgericht, 6(70), 2-5.

In dit artikel breken de auteurs een lans voor meer aandacht voor en erkenning van seksueel gedrag in de sport.

Naar het full-text artikel

Gezond en ongezond seksueel gedrag in de sport

Gezond en ongezond seksueel gedrag in de sport.

Een interview met Esther van der Steeg en Feline Platzer over het onderzoek “Elephant in the room”, naar de rol van seksuele integriteit op de sport- en beweegopleidingen van de Calo, Hogeschool Windesheim. Voor de link naar het gehele artikel, klik hier.

 

Seksualiteit in de gymles (deel 1)

Van der Steeg, E. (2016). Omgaan met seksualiteit in de gymles (1). Lichamelijke Opvoeding Magazine, 8(103), 48-50.

Dit betreft een eerste artikel over omgaan met seksualiteit in de gymles. Het gaat over seksueel gedrag van leerlingen onderling: over hoe te signaleren en te reageren. Het tweede artikel gaat over het erkennen, herkennen en respecteren van de seksuele grenzen van de leerling en die van jezelf als LO-docent (Van der Steeg, 2017).

Klik hier voor het full-text artikel.

Elephant in the room

Platzer, F., Verhoeven, R. & Van der Steeg, E. (2016). Elephant in the room. Een onderzoek naar attitudes ten aanzien van seksuele integriteit op de Calo. Verslag van onderzoeksstage, fac. Algemene Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht in opdracht van Hogeschool Windesheim, afd. Calo.

KLik hier voor het full-text bestand.

Competences of physical education students concerning sexual health

Van der Steeg, E. & Schipper-Van Veldhoven, N. (2016). Competences of physical education students concerning sexual health to support a positive ethical climate. Oral presentation at the Gender, Sexuality and Inequality in Sports’ Conference, March 17th 2016 in Milton Keynes, UK.

> Download pdf