Integer omgaan met seksualiteit, lichamelijkheid en privacy

Van der Steeg, E., Schipper-van Veldhoven, N., Cense, M., Bellemans, T. & De Martelaer, K. (2019). Integer omgaan met seksualiteit, lichamelijkheid en privacy in de sport. Sportgericht 4(73): 7-11.

Dit artikel is een weergave van de Delphi-studie om het concept seksuele integriteit theoretische en praktische betekenis te geven ten behoeve van het sportplezier en de veiligheid van jeugdtrainers, LO-docenten en jongeren in sport- en beweegcontexten. Lees het hele artikel hier.

Maatregelen ter preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag

In het vakblad Sport, Bestuur & Management – editie juni 2018- staat een artikel voor sportbestuurders over welke maatregelen een bestuur kan nemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Ik las mee en gaf feedback op een eerste conceptversie. Ik ben blij dat de definitie van Frans en Franck (2010) is overgenomen. Deze definitie gaat uit van gewenst en acceptabel seksueel gedrag en geeft daar een zestal criteria voor. Lees het hele artikel hier

Sport heeft taal nodig voor bespreekbaar maken seksueel gedrag

Willie Westerhof en ik werkten mee aan dit artikel, geschreven door Sandra van Maanen, voor het Magazine van de Vereniging Sport & Gemeenten, nummer 1, 2018. Lees het hele artikel hier.

Práát over seks

Voor het artikel “Práát over seks” in het Onderwijsblad (januari 2018) werd ik geïnterviewd. Het interview ging over de publicatie “Seks op School” waar ik aan meewerkte in opdracht van Stichting School & Veiligheid. Onderwijsblad – januari 2018 – praat over seks

Seks op school

Stichting School & Veiligheid vroeg mij een nieuwe visie op seksualiteit te schrijven. Het perspectief dat nadruk legde op risico’s en preventie maakte plaats voor het primair ondersteunen van de gezonde seksuele en relationele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Lees Seks op School hier.

Sexting op school

Voor Stichting School en Veiligheid schreef ik een nieuwe visie op seksualiteit op school. Het informatieblad over sexting is vanuit deze visie tot stand gekomen: met een positieve blik op seksualiteit en gericht op het ondersteunen van een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen. Lees het informatieblad hier

Seksualiteit in de Gymles (deel 2)

Van der Steeg, E. (2017). Seksualiteit in de gymles (2). Lichamelijke Opvoeding Magazine, 1(105), 39-41.

Dit betreft het tweede artikel over omgaan met seksualiteit in de gymles. Het eerste ging over seksueel gedrag van leerlingen onderling: over hoe te signaleren en te reageren (Van der Steeg, 2016). Dit tweede artikel gaat over het erkennen, herkennen en respecteren van de seksuele grenzen van de leerling en die van jezelf. Lees het hele artikel.

Seksuele integriteit in de sport

Van der Steeg, E. & Platzer, F. (2016). Seksuele integriteit in de sport. Sportgericht, 6(70), 2-5.

In dit artikel breken de auteurs een lans voor meer aandacht voor en erkenning van seksueel gedrag in de sport.

Naar het full-text artikel

Gezond en ongezond seksueel gedrag in de sport

Gezond en ongezond seksueel gedrag in de sport.

Een interview met Esther van der Steeg en Feline Platzer over het onderzoek “Elephant in the room”, naar de rol van seksuele integriteit op de sport- en beweegopleidingen van de Calo, Hogeschool Windesheim. Voor de link naar het gehele artikel, klik hier.

 

Seksualiteit in de gymles (deel 1)

Van der Steeg, E. (2016). Omgaan met seksualiteit in de gymles (1). Lichamelijke Opvoeding Magazine, 8(103), 48-50.

Dit betreft een eerste artikel over omgaan met seksualiteit in de gymles. Het gaat over seksueel gedrag van leerlingen onderling: over hoe te signaleren en te reageren. Het tweede artikel gaat over het erkennen, herkennen en respecteren van de seksuele grenzen van de leerling en die van jezelf als LO-docent (Van der Steeg, 2017).

Klik hier voor het full-text artikel.

Elephant in the room

Platzer, F., Verhoeven, R. & Van der Steeg, E. (2016). Elephant in the room. Een onderzoek naar attitudes ten aanzien van seksuele integriteit op de Calo. Verslag van onderzoeksstage, fac. Algemene Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht in opdracht van Hogeschool Windesheim, afd. Calo.

KLik hier voor het full-text bestand.

Competences of physical education students concerning sexual health

Van der Steeg, E. & Schipper-Van Veldhoven, N. (2016). Competences of physical education students concerning sexual health to support a positive ethical climate. Oral presentation at the Gender, Sexuality and Inequality in Sports’ Conference, March 17th 2016 in Milton Keynes, UK.

> Download pdf