Seks op school

Stichting School & Veiligheid vroeg mij een nieuwe visie op seksualiteit te schrijven. Het perspectief dat nadruk legde op risico’s en preventie maakte plaats voor het primair ondersteunen van de gezonde seksuele en relationele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Lees Seks op School hier.