Ik merk vaak dat seksualiteit een elephant in the room is; een wezenlijk onderwerp, groot aanwezig, maar nauwelijks onderkend of bespreekbaar. Door mijn groeiende interesse in seksuele integriteit heb ik mij vanaf 2013 gespecialiseerd in de seksuologie, door het volgen van de opleiding Seksuele Gezondheid (Rino groep/NVVS). Als consulent seksuele gezondheid NVVS richt ik mij op counseling, deskundigheidsbevordering, onderzoek en advies, altijd met het doel: bijdragen aan de seksuele gezondheid van mensen.

Na succesvolle afronding van de studies Fysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht en Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht heb ik achtereenvolgens gewerkt bij Rijndam Revalidatie en de Calo van Hogeschool Windesheim.

Door mijn registratie bij de Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie (NRVS) heb ik een doorlopende opleidings- en intervisieverplichting. Eind 2017 rondde ik de cursus Systeem & Seks met succes af bij de Swolsche School. En in 2020 de opleiding Vat van Zelfwaardering, een behandelstrategie voor mensen met hardnekkige seksuele en/of relatieproblemen. In het najaar van 2020 start ik met de scholing tot supervisor NVVS.

In 2018 en 2019 deed ik onderzoek naar seksuele integriteit in de sport. Lees de publicaties over dit onderzoek.

In 2020 verscheen Lekker in je lijf!, een voorlichtingsboek dat ik schreef voor meiden van 6-10 jaar en hun opvoeders. Volgens een recensie in het NRC: “De tekst is toegankelijk, vrolijk qua taal, serieus qua inhoud. Lezers leren de juiste woorden voor vulva en vagina, in plaats van poes, poentje, voorbips en vlinder.”

Binnen de Nederlandse Vereniging Voor Seksuologie (NVVS) ben ik actief als coördinator van de special interest group Gezondheidsbevordering, die regelmatig studiebijeenkomsten organiseert. Daarnaast zit ik sinds 2019 in de registratiecommissie van de NRVS.

Ik ben een CRKBO geregistreerd docent. Ik ben o.a. gastdocent Seksuologie binnen de opleiding GZ-psychologie van de RINO, bij NOC*NSF en bij Hogeschool Windesheim, bachelor en master-opleiding Psychomotorische Therapie.

Voor mijn gehele CV, kijk op https://www.linkedin.com/in/esther-van-der-steeg-01057312