Ik merk vaak dat seksualiteit een elephant in the room is, zoals dit gezegde zo mooi weergeeft: een wezenlijk onderwerp, groot aanwezig, maar nauwelijks onderkend of bespreekbaar. Door mijn groeiende interesse in seksuele integriteit heb ik mij vanaf 2013 gespecialiseerd in de seksuologie, door het volgen van de opleiding Seksuele Gezondheid (Rino groep/NVVS). Na ervaring opgedaan te hebben met counseling, deskundigheidsbevordering en onderzoek, ben ik gestart met het Bureau Seksuele Gezondheid Amersfoort.

Na succesvolle afronding van de studies Fysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht en Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht heb ik achtereenvolgens gewerkt bij Rijndam Revalidatie en de Calo van Hogeschool Windesheim. Ik gaf onder andere les in de vakken ontwikkelingspsychologie, revalidatie, seksualiteit en een veilig sportklimaat en begeleidde studenten bij hun bachelorthesis.

Door mijn registratie bij de Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie (NRVS) heb ik een doorlopende opleidings- en intervisieverplichting. Eind 2017 rondde ik de cursus Systeem & Seks met succes af bij de Swolsche School.

Momenteel doel ik onderzoek naar seksuele integriteit in de sport. Lees hier meer over dit onderzoek.

Ik ben een CRKBO geregistreerd docent. In dit register staan zelfstandig werkende docenten die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

Voor mijn gehele CV, kijk op https://www.linkedin.com/in/esther-van-der-steeg-01057312