Ik merk vaak dat seksualiteit een elephant in the room is, zoals dit gezegde zo mooi weergeeft: een wezenlijk onderwerp, groot aanwezig, maar nauwelijks onderkend of bespreekbaar. Door mijn groeiende interesse in seksuele integriteit heb ik mij vanaf 2013 gespecialiseerd in de seksuologie, door het volgen van de opleiding Seksuele Gezondheid (Rino groep/NVVS). Als consulent seksuele gezondheid NVVS richt ik mij op counseling, deskundigheidsbevordering, onderzoek en advies, altijd met het doel: bijdragen aan de seksuele gezondheid van mensen.

Na succesvolle afronding van de studies Fysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht en Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht heb ik achtereenvolgens gewerkt bij Rijndam Revalidatie en de Calo van Hogeschool Windesheim. Ik gaf onder andere les in de vakken ontwikkelingspsychologie, revalidatie, seksualiteit en een veilig sportklimaat en begeleidde studenten bij hun bachelorthesis.

Door mijn registratie bij de Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie (NRVS) heb ik een doorlopende opleidings- en intervisieverplichting. Eind 2017 rondde ik de cursus Systeem & Seks met succes af bij de Swolsche School. In 2019 start ik met de opleiding Vat van Zelfwaardering, een behandelstrategie voor mensen met een seks- of pornoverslaving.

In 2018 en 2019 deed ik onderzoek naar seksuele integriteit in de sport. Lees hier meer over dit onderzoek.

Binnen de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS) ben ik actief als coördinator van de special interest group Gezondheidsbevordering, die regelmatig studiebijeenkomsten organiseert. Daarnaast ben ik in 2019 lid geworden van de registratiecommissie van de NRVS.

Ik ben een CRKBO geregistreerd docent. In dit register staan zelfstandig werkende docenten die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

Voor mijn gehele CV, kijk op https://www.linkedin.com/in/esther-van-der-steeg-01057312