Maatregelen ter preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag

In het vakblad Sport, Bestuur & Management – editie juni 2018- staat een artikel voor sportbestuurders over welke maatregelen een bestuur kan nemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Ik las mee en gaf feedback op een eerste conceptversie. Ik ben blij dat de definitie van Frans en Franck (2010) is overgenomen. Deze definitie gaat uit van gewenst en acceptabel seksueel gedrag en geeft daar een zestal criteria voor. Lees het hele artikel hier