De emancipatie van mannen begint in het onderwijs

De wereld indelen in mannen en vrouwen is voor ons vanzelfsprekend. Zo vanzelfsprekend zelfs, dat er generaties lang nauwelijks aandacht is besteed aan de gevolgen van deze strikte tweedeling. Maar die heeft meer negatieve gevolgen dan wij ons al die tijd hebben gerealiseerd. Die gevolgen werken door zowel op de arbeidsmarkt – bijvoorbeeld in de vorm van een tekort aan mannen in de zorg en het onderwijs – als in het persoonlijke domein, bijvoorbeeld in de vorm van afwezige vaders, ongelijke verdeling van betaald werk en onbetaalde zorg, en psychologische klachten en (relationeel) geweld. De doorslaggevende invloed die ons maatschappelijke beeld van mannelijkheid daarop heeft, krijgt maar weinig aandacht. In de context van deze problematiek is deze toolkit geschreven. Ga hier naar de toolkit van Emancipator.