Boek over sekswerk in België

Voor zijn boek En vraag niet waarom: sekswerk in België doorkruiste historicus Hans Vandecandelaere drie jaar lang het land om meer inzicht te krijgen in de wereld van het alleroudste beroep.

“De stress van het dubbelleven is zeer groot. Je werk moeten geheimhouden voor je naasten geeft een ontzettende druk. Het maakt je permanent achterdochtig en chanteerbaar. Facebook is een nachtmerrie. Wat als een klant je privé-account weet te vinden en je daar als prostituee aanspreekt? Veel sekswerkers zijn daarbij bovenal bekommerd om hun kinderen. Voor hen, maar ook voor de school en de vriendjes willen ze geen hoer zijn, wel een gewone mama. Hoe meld je je bovendien aan bij een school als je als ouder nergens staat ingeschreven en je beroep moet verzwijgen?”

Knack biedt u een passage uit het boek aan. Lees verder.