Prostitutieverbod lost niets op. Wat werkt wel?

Het politieke debat over het prostitutiebeleid leeft weer op. Een verbod op sekswerk zou misstanden moeten tegengaan maar werkt die juist in de hand, zegt sekswerker Hella Dee. Wat werkt wél? Publieke discussies suggereren vaak dat we dit niet weten, maar er zijn wel degelijk antwoorden. De volgende vier stappen kunnen slachtoffers van uitbuiting en geweld of zelfs mensenhandel echt helpen.

  1. Decriminaliseer sekswerk
  2. Zet sekswerkers in bij misstanden
  3. Wees helder over mensenhandel
  4. Destigmatiseer sekwerkers

Deze vier punten worden uitgewerkt in dit artikel van Oneworld.