Klaas Hiemstra, directeur School & Veiligheid

Esther heeft met de medewerkers van School en Veiligheid seksuele integriteit gedefinieerd en uitgewerkt en beschreven. Daarmee is de goede verbinding gemaakt met werken aan sociale veiligheid in het onderwijs en de pedagogische opdracht van de school waarmee School en Veiligheid verder kan.

Er was behoefte in het onderwijsveld om communicatie over seksualiteit en seksuele diversiteit te voeren in andere termen dan over wat er allemaal mis kan gaan en over onveiligheid en grensoverschrijdend gedrag. Sociale veiligheid en het opgroeien van jongeren heeft behoefte aan een positief klimaat waarin kan worden geleerd en kan worden geoefend. Stichting School en Veiligheid heeft in de zoektocht naar een benadering die hieraan recht doet, dankbaar gebruik gemaakt van de deskundigheid en expertise van Esther van der Steeg. De uitwerking van het begrip seksuele integriteit gaf het houvast naar de pedagogische opdracht van de school. Zowel in de uitwerking naar de informatie op de website van School en Veiligheid als in de publicatie Seks op School kan School en Veiligheid aan scholen laten zien dat de positieve ontwikkeling van de seksuele identiteit van leerlingen gediend is bij positieve ondersteuning. Esther heeft in de publicatie laten zien dat aandacht voor seksuele integriteit begint bij de belevingswereld van leerlingen zelf en de processen in de klas en in de school. Niet alleen seksuele vorming, maar sociale veiligheid, respect voor jezelf en voor de ander en ruimte geven en begrenzen zijn daarbij belangrijke elementen.

Esther, dank je wel voor je inzet, je deskundige inbreng en de plezierige wijze waarop wij deze nieuwe weg met jou mochten inslaan.