www.schoolenseksualiteit.nl

Waar ligt de grens tussen gezond en grensoverschrijdend seksueel gedrag van kinderen en jongeren? Wat is van thuis en wat van school? Met de toolkit voor onderwijsprofessionals in het primair- en voortgezet onderwijs kan de school aan de slag met het thema seksuele vorming. De toolkit biedt ook een handreiking wanneer de school te maken krijgt met ongewenst seksueel gedrag van leerlingen.

www.schoolenseksualiteit.nl/