TU Eindhoven strijdt tegen de ‘gender bias’

De wetenschap is bij uitstek een sector waar competenties van mannen hoger worden ingeschat dan die van vrouwen, de zogenaamde gender bias. De TU Eindhoven gaat dit actief tegen door nieuwe vacatures de eerste zes maanden alleen open te stellen voor vrouwelijke wetenschappers. Pas daarna wordt er gekeken naar mannelijke kandidaten. Missen ze daardoor geen kwaliteit? Is de vraag die menig mens bezig houdt. De TU meent dat als zij vrouwen niet op deze manier voortrekt, er óók kwaliteit gemist wordt.

De universiteit wijst verder op verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat een betere verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke onderzoekers tot meer kwaliteit leidt. Onder meer doordat onderzoek dan beter aansluit bij de maatschappij en vrouwelijke hoogleraren een beter rolmodel voor vrouwelijke studenten zijn.

“Om die reden is de afgelopen vijftien jaar alles geprobeerd om meer vrouwelijke wetenschappers aan te trekken”, zegt Baaijens. Maar dat neemt niet weg dat de reacties op de universiteit op de maatregel gemixt zijn. “Sommigen zijn trots, anderen vragen zich af hoe we ons dit in het hoofd halen.”

Lees meer op nos.nl