Transgender in de sport

De nieuwe brochure ‘Transgender in de sport’ van Sport Vlaanderen reikt sportfederaties, clubs en de bredere sportsector een leidraad aan voor een beleid rond sportparticipatie van transgenders (http://www.ethicsandsport.com/nieuws/detail/brochure_transgender_in_de_sport). Bekijk de brochure hier.

In de sportsector zie je in vele sporten en competities nog een strikte scheiding tussen man en vrouw. Voor transgender sporters levert dit vaak problemen op voor het beoefenen van een sport. Zowel binnen de breedtesport als binnen de topsport staat de sportsector voor uitdagingen.

De brochure ‘Transgender in de sport’ van Sport Vlaanderen geeft niet op alle vragen een pasklaar antwoord. Ze reikt vooral suggesties aan om de integratie van een transgender lid soepel te laten verlopen, schetst de wettelijke context met betrekking tot deze doelgroep en geeft ook tips over praktische zaken als kleed- en doucheruimtes. Transgender sporters illustreren aan de hand van citaten hun goede en minder goede ervaringen tijdens hun sportparticipatie.