Stereotypen werken seksueel geweld in de hand

De meest hardnekkige mythe is die van de onbekende verkrachter die op een gewelddadige manier iemand ’s avonds in het donker overmeestert. Het slachtoffer spartelt. Dit is de basismythe. Heel veel andere stereotypen vloeien hieruit voort. Bijvoorbeeld dat slachtoffers pas geloofwaardig zijn als ze zich verdedigen. Of dat een verkrachting met geweld erger is dan een verkrachting waarbij de dader geen geweld gebruikt. Deze voorvallen worden ook vaker en breder uitgesmeerd in de pers. Al horen we de laatste tijd regelmatiger verhalen over verkrachting door bekenden, toch blijft dat beeld van de onbekende verkrachter bestaan. Liesbeth Kennes schreef het boek ‘Alleen ja telt’ waarin zij de hardnekkige mythes die bestaan rond misbruik ontkracht. Lees het hele artikel op sociaal.net