Sportcultuur moet veranderen

Seksueel misbruik in de sport komt vaak voor, en het is dringend noodzakelijk dat sportclubs snel veel meer gaan doen aan de vele incidenten en het voorkomen daarvan. De aanbevelingen gaan over verandering van cultuur, dat wil zeggen open in gesprek met sporters, ouders en trainers over gewenste en ongewenste omgangsvormen, een meldplicht, een transparanter Vertrouwenspunt Sport en verplichte nascholing voor sportbegeleiders over seksuele integriteit.

12 procent van de sporters heeft als kind ten minste een ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag. 4 procent zegt te maken te hebben gehad met aanranding en verkrachting. Dat concludeert een onderzoekscommissie onder leiding van oud-minister Klaas de Vries, die sinds mei namens de sportkoepel NOC*NSF onderzoek deed naar de aard en omvang van seksueel misbruik in de sport. Het nieuwsitem over het rapport op nos.nl vindt u hierHet hele rapport vindt u hier.