Seksuele opvoeding van kinderen

Voor kinderen van 6-10 jaar, opvoeders en jeugdprofessionals schreef ik het boek Lekker in je lijf! Een eerlijk boek over de vulva.

Het is goed ontvangen door de doelgroep en de pers (zie de reviews). Inmiddels is het boek ingekocht door NBD Biblion en te leen in alle 166 bibliotheken in Nederland. Het is te koop bij Edusex en Bol.

Onderzoek naar seksuele integriteit in de sport en LO

Uit onderzoek weten we dat seksuele intimidatie en misbruik veel voorkomen in sport- en beweegsituaties. Veel minder onderzoek is gedaan naar hoe we wél met seksualiteit, gender en lichamelijkheid moeten omgaan in de sport. Doel van dit onderzoek is dan ook: een eerste aanzet tot een definitie, operationalisatie en competenties van seksuele integriteit. We menen dat seksuele integriteit een pedagogische taak is van sportprofessionals en dat het ingebed dient te worden in curricula van sport- en LO-opleidingen.

Het onderzoeksteam heeft drie artikelen over dit onderzoek gepubliceerd: in Sportgericht, in LO-magazine en in het internationale en wetenschappelijke tijdschrift Sport Pedagogy & Physical Education wordt op het moment door de redactie beoordeeld. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door subsidie van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit (FWOS).

Overzicht van het trainingsaanbod

Ik verzorg trainingen en onderwijs over de volgende onderwerpen:

Het Vlaggensysteem is een methodiek en pedagogische interventie om seksueel gedrag van kinderen en jongeren correct in te schatten en adequaat te reageren. Het is een hulpmiddel om neutraler en objectiever te communiceren over seksueel gedrag van kinderen en jongeren met collega’s en ouders.

Het Vlaggensysteem Sport is specifiek ontwikkeld voor seksueel gedrag in sport- en beweegsituaties. Het is een pedagogische interventie om seksuele integriteit bij sportprofessionals en LO-docenten te bevorderen.

Seksuele gezondheid – Binnen de opleiding GZ-psychologie van de RINO groep ben ik gastdocent Seksuologie. Daarnaast geef ik jaarlijks les over seksuele gezondheid en seksuele intimidatie aan studenten Psychomotorische Therapie aan Hogeschool Windesheim en aan sportkader via de Academie voor Sportkader van NOC*NSF.

Seksuele ontwikkeling en opvoeding – Namens stichting Kind & Seksualiteit geef ik samen met bestuursleden en professionals uit het veld webinars over de seksuele ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren.

Onderzoek & beleid

Wil je structureel aandacht voor veiligheid en seksuele integriteit op je werkplek, bijvoorbeeld na een incident van seksueel ongewenst gedrag? Dan kan ik helpen bij het ontwikkelen en implementeren van beleid, met als doel een veilige werksfeer voor iedereen. Ik heb verschillende artikelen gepubliceerd over seksuele integriteit in de sport en op school. Neem een kijkje in de lijst met publicaties.

Collega consulenten seksuele gezondheid NVVS

Deze collega’s kan ik van harte aanbevelen voor counseling en voorlichting:

Cornely Nijholt, Bureau Intieme Zaken, regio Brabant

Claudia van der Wel, Bureau Seksuele Gezondheid Deventer

Linda Hauer, Seksualiteitsbureau, Utrecht