ProDemos beschermde jonge medewerkers niet

Bij directeur Eddy Habben Jansen speelde “angst voor imagoschade een belangrijker rol dan de noodzaak van een zorgvuldige procedure”. Ongewenste omgangsvormen werden daardoor niet gecorrigeerd en de slachtoffers, allemaal jonge mannen, kregen onvoldoende nazorg.

ProDemos, het Haagse instituut dat achter de Stemwijzer zit en rondleidingen verzorgt op het Binnenhof, heeft zijn werknemers onvoldoende beschermd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag door een leidinggevende. Jarenlange signalen over de man leidden niet of nauwelijks tot actie. Daardoor kon de misbruikaffaire ontstaan bij het ‘Huis voor democratie en rechtstaat’ die een half jaar geleden naar buiten kwam. Lees meer over het onderzoek.