Oproep: voices for truth & dignity

Een onderzoek uit 2014 toonde aan dat ongeveer 17% van de Vlaamse kinderen en jongeren die aan sport doen op z’n minst één keer in aanraking komen met seksueel grensoverschrijdend gedrag in een sportcontext. Nu deze cijfers bekend zijn, is de volgende stap om ook te luisteren naar mensen die dit zelf hebben meegemaakt. Dit levert immers bijzonder nuttige informatie op over de omstandigheden, risicofactoren, verloop, onthulling, gevolgen…
Daarom is in Vlaanderen, samen met 7 andere Europese landen, een project gestart dat VOICE heet. (zie http://voicesfortruthanddignity.eu/). In dat project komen slachtoffers (of beter: overlevers) aan het woord en wordt deze nieuwe info gebruikt om preventieve instrumenten te ontwikkelen die sportorganisaties kunnen inzetten om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Wil jij graag je verhaal kwijt over jouw ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport, of ken je iemand met zo’n verhaal? Via deze link vind je meer informatie over het project en hoe je in contact kan komen met de onderzoekster van het project (Tine Vertommen).