Meldplicht, en dan?

Op 14 mei 2018 heeft NOC*NSF voor sportbestuurders een meldplicht ingesteld voor gevallen van seksuele intimidatie en misbruik. Aanleiding voor de meldplicht is het rapport van Commissie De Vries dat in december 2017 verscheen. In dat rapport werd een groot aantal aanbevelingen gedaan om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport tegen te gaan. De meldplicht is één van de overgenomen aanbevelingen. Er kleven echter nogal wat haken en ogen aan deze maatregel. Hendrik Sytema geeft de kritiek helder weer op Sportknowhowxl.nl