Les over mannelijkheid en respect

Tienerjongens krijgen les in mannelijkheid en grenzen respecteren om seksueel geweld tegen te gaan – artikel van VICE.com. Ongeveer de helft van de vrouwen krijgt in haar leven te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gaat zowel over fysiek als niet-fysiek gedrag, van straatintimidatie tot aanranding en verkrachting. En in veruit de meeste gevallen zijn de daders mannen en de slachtoffers vrouwen.

Over testosteron, mannen en mannelijkheid wordt de laatste decennia veel gediscussieerd, zowel binnen als buiten het feministische debat. De recente SIRE-campagne, waarin werd gevraagd of ‘jongens weer jongens mochten zijn’ zorgde voor een hoop herrie – want wat is écht jongensgedrag? En hoe zit het met de stereotypes van niet mogen huilen en het idee dat je als man altijd maar zin in seks zou moeten hebben? En hoe verhouden die stereotypes over mannen zich tot het feit dat vooral mannen daders zijn van seksueel-geweldplegingen?

Gijs Hablous (24 jaar) is een van de mannen die sinds januari van dit jaar voorlichting geeft op scholen. We spraken hem over mannen onder elkaar, het aangeven van grenzen en jongens die nog steeds bang zijn om voor mietje te worden uitgemaakt. Lees het hele interview