Homoseksuele priesters nog steeds groot taboe

Priesters die op mannen vallen zijn niet te benijden. Ze maken deel uit van een instituut dat homoseksuelen al eeuwenlang beschimpt en marginaliseert. Tegelijkertijd worden zij geacht het standpunt van de rooms-katholieke kerk over homoseksualiteit met overtuiging uit te dragen. Dat standpunt is heel duidelijk: homoseksuelen moeten met respect worden behandeld, maar homoseksuele daden zijn ‘intrinsiek ongeordend’ en gaan in tegen de natuurlijke orde zoals God die heeft bedoeld. Het maakt homoseksuele priesters vaak tot gespleten mensen, levend in twee werelden.

En nu krijgen ze ook nog eens de schuld van het seksueel misbruik binnen hun kerk. Lees het hele artikel uit Trouw.