Ervaringen van LHB-jongeren

Veel Nederlanders koesteren een zelfbeeld van tolerantie, onder meer ten opzichte van homoseksualiteit. Maar ervaren jongeren die (ook) op mensen van hetzelfde geslacht vallen dat óók zo? Of blijkt uit hun wederwaardigheden nog duidelijk dat ze anders zijn, door bijvoorbeeld grapjes, of het op schoolpleinen nog veel gebruikte scheldwoord ‘homo’? Jantine van Lisdonk schetst in haar proefschrift een genuanceerd beeld van het leven in een zogeheten heteronormatieve samenleving. Op deze pagina een video waarin Van Lisdonk vertelt over haar onderzoek.