Lekker in je lijf! Luisterboek

In 2021 gepubliceerd: het Lekker in je lijf! Luisterboek Want…

Een wetenschappelijke publicatie!

In het tijdschrift Physical Education & Sport Pedagogy is…

Lekker in je lijf!

Het boek Lekker in je lijf! is een eerlijk en positief voorlichtingsboek…

Seksuele integriteit in sport- en beweegcontexten

Van der Steeg, E., Schipper-van Veldhoven, N., Cense, M., Bellemans,…

Integer omgaan met seksualiteit, lichamelijkheid en privacy

Van der Steeg, E., Schipper-van Veldhoven, N., Cense, M., Bellemans,…

Maatregelen ter preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag

In het vakblad Sport, Bestuur & Management - editie juni…

Sport heeft taal nodig voor bespreekbaar maken seksueel gedrag

Willie Westerhof en ik werkten mee aan dit artikel, geschreven…

Práát over seks

Voor het artikel "Práát over seks" in het Onderwijsblad (januari…

Seks op school

Stichting School & Veiligheid vroeg mij een nieuwe visie…

Seksualiteit in de Gymles (deel 2)

Van der Steeg, E. (2017). Seksualiteit in de gymles (2). Lichamelijke…