Karlijn Westerman, planner/organisator bij NOC*NSF

Ik volgde de scholing ‘Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag’ op 25 september 2018 in Eindhoven, aangeboden door NOC*NSF en verzorgd door Esther van der Steeg. Ik vond de manier van presenteren heel prettig! Even wat uitleg en theorie en door naar actie! Waar het volgens mij om draait in deze scholing, is het beoordelen van het grijze gebied, wanneer wordt het grensoverschrijdend gedrag? Waar ligt de grens en wat doe je als deze wordt overtreden? Deelnemers worden zich bewust dat die grens voor iedereen anders is en dat het dus goed is om vooraf afspraken met elkaar te maken. Ik denk dat door de titel van de scholing ‘Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag’ mensen veel meer gericht zijn op grensoverschrijdend gedrag in heftiger vormen. Dát herkennen en voorkomen is natuurlijk heel belangrijk maar voor de clubs en verenigingen is juist het ‘grijze gebied’ relevant, omdat dát dagelijks speelt in een club. Ik vind de scholing zoals ik hem nu ervaren heb, een must voor elke trainer/coach/bestuurder/vrijwilliger binnen de club!!

Klaas Hiemstra, directeur School & Veiligheid

Esther heeft met de medewerkers van School en Veiligheid seksuele integriteit gedefinieerd en uitgewerkt en beschreven. Daarmee is de goede verbinding gemaakt met werken aan sociale veiligheid in het onderwijs en de pedagogische opdracht van de school waarmee School en Veiligheid verder kan.

Er was behoefte in het onderwijsveld om communicatie over seksualiteit en seksuele diversiteit te voeren in andere termen dan over wat er allemaal mis kan gaan en over onveiligheid en grensoverschrijdend gedrag. Sociale veiligheid en het opgroeien van jongeren heeft behoefte aan een positief klimaat waarin kan worden geleerd en kan worden geoefend. Stichting School en Veiligheid heeft in de zoektocht naar een benadering die hieraan recht doet, dankbaar gebruik gemaakt van de deskundigheid en expertise van Esther van der Steeg. De uitwerking van het begrip seksuele integriteit gaf het houvast naar de pedagogische opdracht van de school. Zowel in de uitwerking naar de informatie op de website van School en Veiligheid als in de publicatie Seks op School kan School en Veiligheid aan scholen laten zien dat de positieve ontwikkeling van de seksuele identiteit van leerlingen gediend is bij positieve ondersteuning. Esther heeft in de publicatie laten zien dat aandacht voor seksuele integriteit begint bij de belevingswereld van leerlingen zelf en de processen in de klas en in de school. Niet alleen seksuele vorming, maar sociale veiligheid, respect voor jezelf en voor de ander en ruimte geven en begrenzen zijn daarbij belangrijke elementen.

Esther, dank je wel voor je inzet, je deskundige inbreng en de plezierige wijze waarop wij deze nieuwe weg met jou mochten inslaan.

Marinus Schouten, beleidsmedewerker School & Veiligheid

Ik werkte met Esther samen bij Stichting School & Veiligheid, vanwege haar expertise in seksuele gezondheidsbevordering. Hier werkte ze met ons aan een nieuwe visie op seksueel gedrag binnen de muren van de school, die uitgaat van seksuele integriteit en begint bij de bevordering van een sfeer, waarbinnen seksualiteit op een veilige manier beleefd kan worden. Daarmee heeft zij met ons de eerste stappen gezet om een ingewikkeld begrip van seksualiteit wanneer dit gaat over cultuur en gedrag, te vertalen naar de context van het onderwijs. Ik heb Esther leren kennen als iemand die helder analyseert, to the point communiceert, niet terugdeinst voor lastige vragen en glashelder schrijft.

Maaike Hofmeijer, verenigingsondersteuner Den Bosch

Het waardevolle van deze workshop is geweest dat de verenigingen een stuk bewuster zijn geworden van het vóórkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de verenigingen. Ook is het mooi dat verenigingen tijdens deze workshop met elkaar in gesprek gingen om over het onderwerp te discussiëren en van elkaar te leren. Feline en Esther begeleidden de verenigingen op een prettige manier. Zij creëerden een veilige omgeving waarin vragen gesteld konden worden, waar ruimte was voor discussie maar waarin ook de nadruk lag op het gegeven dat elke vereniging leden heeft die te maken hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze avond is een mooi begin geweest voor bewustwording en tegelijkertijd de start van een gesprek met elkaar en wederzijdse behoefte om hier mee aan de slag te gaan en te blijven.

Lize, bestuurslid tennisvereniging

De inhoud van de workshop Seksuele Integriteit in de Sport vond ik goed! Ben zelf enthousiast over het Vlaggensysteem en was verrast dat deze werd gebruikt. Verhelderend, de trainers leggen zo de normen van de deelnemers en hun eigen grenzen op tafel, voer voor discussie. Deelnemers werden geactiveerd om binnen de club aan de slag te gaan om o.a. de gedragscode/omgangsregels levend te krijgen onder de leden.

Liset Schrijvers, docent Sportkunde HHS

Heel interessant gastcollege van Esther van der Steeg vandaag over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sportcontext! De eerstejaars studenten Sportkunde van De Haagse Hogeschool zijn zich weer wat meer bewust van seksuele integriteit en hun rol daarin in de sport. Mooie discussies gehoord vandaag!

Training “seksuele integriteit in de sport”

Schaatstrainer (45 jaar) na afloop van de training: “Wat ik zo mooi vond is dat je in je hele uitstraling en attitude laat zien dat je oordeelsvrij bent. Daar heb ik echt veel van geleerd.”